[fibosearch]

Mới đây, INHEMETER đã triển khai hợp tác toàn cầu nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc (UN75). INHEMETER sẽ cung cấp dịch vụ cho chiến dịch UN75 thông qua các kênh toàn cầu. Trước đây, UN75 còn có Tencent, Facebook, Samsung là đối tác toàn cầu của họ.

16.1.jpg

Các quan điểm và ý tưởng được tạo ra thông qua sáng kiến UN75 sẽ được trình bày trước các nhà lãnh đạo thế giới tại một sự kiện cấp cao trong Phiên họp lần thứ 75 của Đại hội đồng, ngày 21 tháng 9 năm 2020. Tìm hiểu thêm trên www.un.org/un75

Trong tương lai, INHEMETER sẽ bám sát sứ mệnh cùng nhau xây dựng lưới điện thông minh và thực hiện các nguồn lực cùng Liên hợp quốc trong các lĩnh vực phát triển bền vững, như đổi mới khoa học công nghệ và năng lượng sạch, nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững toàn cầu.

16.2.jpg